Máte zájem o spojení vašich produktů a služeb s dalšími vhodnými firmami?
Tento proces řeší akviziční činnost.

Obsahem akviziční činnosti je tedy stručně řečeno spojování podniků, a to po právní i ekonomické stránce. Tento proces je součástí globalizace a je známý ve všech oblastech podnikatelské činnosti.

Jen pro představu, právě tímto způsobem vznikají nadnárodní koncerny a tím i optimalizace daňového zatížení, umístění výroby a stanovení nákladů, hledání vhodného prostředí na trhu pro svoje výrobky a služby atd.

Cílem akviziční činnosti je rozšířit stávající trh nebo obsadit trh zcela nový, například vstupem na trh zahraniční. Díky určeným metodám může být takový vstup zcela bez rizika. Možná si řeknete, že se jedná o klasickou propagaci. Jistým způsobem ano, ale s tím rozdílem, že cílem akvizice je uzavření obchodu, smlouvy.

Akviziční činnost je dělena na přímou a nepřímou.

Nejčastěji využívaná akvizice nepřímá, protože využívá mnoho materiálů, které informují a zároveň získávají zákazníka. Proto jsou typickými nástroji letáky, katalogy, brožury, ceníky, inzeráty, direct mailing, webové stránky, veletrhy, výstavy a podobně. U přímé jde již o osobní kontakt s potencionálním zákazníkem a k ní se využívá například i písemná korespondence přímo na konkrétní poštovní adresu zákazníka.

Dalšími prostředky akviziční činnosti jsou různé akce jako konference nebo organizované programy, při kterých dochází k přímému kontaktu se zákazníky a předváděný produkt si můžou osahat, vyzkoušet, nechat vzorky atd.

Výhodou je nejen jednoduchost, ale také nízké náklady spojené se vstupem na nový trh, protože jde o levnější záležitost, že vybudování vlastní distribuce.

Cílem odborného poradenství je spojení vhodných firem s jejich službami a výrobky do větších celků pro dosažení lepších výsledků u svých klientských kmenů.