Máte zájem zajistit plynulý chod všech činností vaší firmy? Se stanovením strategických plánů se vám firma povede o mnoho jednodušeji.

Strategické plánování je totiž určené pro všechny činnosti firmy a je obsahem činnosti vrcholového managementu firmy. Jednoduše se dá definovat jako způsob a představa dosažení stanovených cílů, které si firma stanovila. Představuje ucelený soubor standardních a reálně ověřených kroků a nástrojů potřebných k řízení změn a zároveň samotné řízení těchto změn.

Časový horizont takového plánování je na několik let dopředu, nejlépe 3 a ještě lépe více let. Obsah plánování spěje vždy k určitému cíli, co znamená například, na jaký trh se chce firma zaměřit, jaký bude obsah služeb nebo konkrétní vize výrobků a podobně. K strategickému plánování jsou potřebné další prostředky jako dostatečné zdroje peněz, vybavení i dostatek zaměstnanců.

Strategické plánování má obvykle 4 části:

• jaké jsou cíle firmy
• co je obsahem činnosti firmy
• určení strategie
• přidělení zdrojů

Samotná strategie určuje, co konkrétně pomůže organizaci dosáhnout lepšího a silnějšího postavení na trhu, jaké činnosti musí firma vyvíjet, aby si získané postavení udržela a podobně. Důležitým prvkem každého plánu je motivace a tím je především růst firmy. Taková firma je následně atraktivním objektem pro investory, zákazníky i zaměstnance.

Strategický plán je klíčový dokument, kterého obsahem je promyšlená vize budoucnosti firmy a dlouhodobé usměrňování konkrétní činnosti nebo oblasti. Optimalizuje zacházení s finančními a lidskými zdroji, mapuje všechny odvětví firmy, definuje priority, směřuje k potřebám a návrhům až do úspěšného cíle.

S odbornou konzultací a poradenstvím získáte spolupráci, která vaší firmě zajistí rozvoj, restrukturalizaci a přínos nové vize.